Länkar

Här tipsar vi om några olika webbplatser på temat teknikinformation:

  • tekom Sweden är en intresseorganisation för professionella teknikinformatörer och teknikinformatörsföretag.
  • BOTI är en branschorganisation för företag som arbetar med teknikinformation.
  • STC är en internationell organisation som verkar för att utveckla teknikinformationsområdet.
  • Technical Writing World är ett socialt nätverk för teknikinformatörer.
  • Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Här finns termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.
  • Maskindirektivet är ett regelverk som måste följas vid utformning av maskiner, tillhörande manualer och teknisk dokumentation.