Hem – OLD

Vi hjälper dig att få ordning på dokumentationen!

Vi uppdaterar dokumentationen i de system ni använder, eller ger förslag på nya användarvänliga och kostnadseffektiva system för er verksamhet.
Det kan handla om allt från ett upplägg för mappning av dokumentationen till ett större dokumentationssystem.

Vi hjälper dig med CE-märkning!

Vi har erfarenhet av vilka krav och standarder som gäller och hjälper dig systematiskt att ta fram det du behöver för att kunna CE-märka dina produkter.

Vi hjälper dig med manualer, bruksanvisningar och nya produktblad!

Använder du många mallar? Skriver du nya bruksanvisningar till varje kund?
Det lönar sig för det mesta att satsa på ett innehållshanteringssystem. Fördelen med detta är att man då återanvänder mycket av textmassan i moduler och på så sätt bara behöver skriva grundtexten en gång.

Dessutom…

är vi språkkonsulter och erbjuder er språkgranskning, korrekturläsning och textredigering, allt för att göra informationen pedagogiskt lättläst och förståeligt för användaren.