Varför investera i bra teknikinformation?

I takt med att produkters mjuka värden har blivit allt viktigare för kunden, har teknikinformationen utvecklats från ”ett nödvändigt ont” till ett konkurrensmedel. Väl utformad teknikinformation kan medföra stora fördelar för företaget:

Optimerad användning

Eventuella frågetecken kring produkten rätas ut redan i den medföljande dokumentationen.

Fler och nöjdare kunder

Kunden får ett bättre första intryck av produkten, användarupplevelsen förhöjs och frustrationen över ”obegripliga” funktioner uteblir.

Minskade kostnader för kundtjänst

Risken för problem till följd av felanvändning av produkten minskar. Detta bidrar ytterligare till ökad kundnöjdhet och minskat tryck på kundtjänst.

Vad är teknikinformation?

Begreppet teknikinformation omfattar allt från produktblad, bruksanvisningar och monterings-/installationsanvisningar till service- och underhållsanvisningar och eftermarknadsinformation. Miniminivån på teknikinformationen regleras av lagkrav.

 

Teknikinformation kan idag distribueras på många olika sätt, exempelvis i tryckt form, online eller som en integrerad del av den tekniska produkten. Både valet av distributionskanal och komplexiteten hos materialet bör anpassas efter målgruppen.

Manualer
Ritningar bygg teknikinformation

Vad gör en teknikinformatör?

En professionell teknikinformatör har ett brett kunnande inom såväl teknik som språk och pedagogik.

Teknikinformatören kan erbjuda teknikföretag hjälp med:

 • språkliga frågor
 • textframställning, projektledning och arbetsprocesser
 • målgruppsanpassning och informationsdesign
 • val och införande av dokumentationslösningar, samt bidra med verktygskompetens
 • applicering av företagets grafiska profil på den tekniska informationen
 • att säkerställa att företagets varumärken efterlevs i den tekniska informationen
 • framställning av företagsinterna termlistor
 • upphandling av ytterligare teknikinformationsrelaterade produkter och tjänster
 • kravanalyser, samt metoder för kvalitetssäkring,  kvalitetskontroll och kvalitetsmätning

Här tipsar vi om några olika webbplatser på temat teknikinformation:

 • tekom Sweden är en intresseorganisation för professionella teknikinformatörer och teknikinformatörsföretag.

 • BOTI är en branschorganisation för företag som arbetar med teknikinformation.

 • STC är en internationell organisation som verkar för att utveckla teknikinformationsområdet.

 • Technical Writing World är ett socialt nätverk för teknikinformatörer.

 • Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Här finns termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.

 • Maskindirektivet är ett regelverk som måste följas vid utformning av maskiner, tillhörande manualer och teknisk dokumentation.