Vad Tech Info erbjuder

Tech Info kan säkerställa att er tekniska dokumentation håller samma höga kvalitet som era produkter. Vi är specialister på analyser och utvärderingar, dokumentsamordning, kontrolldokumentation (QC), kravhantering och instruktioner.

 

Vi verkar i hela Sverige och erbjuder hjälp med:

 • teknikinformation
 • instruktioner
 • bildbehandling
 • granskning
 • analys och utvärdering
 • koordinering
 • kravhantering
 • kontrolldokumentation
 • anläggningsdokumentation
 • CE-märkning
 • produktfoto

Verktygskompetens

Vi arbetar i de program ni önskar, och har god erfarenhet av:

 • Microsoft Office
 • Acrobat Professional
 • Adobe Photoshop
 • SplitVision med Adept XML-editor
 • Highstage PLM System
 • FrameMaker
 • InDesign
 • AutoCAD
 • SAP

4 goda skäl att anlita Tech Info

resurs
Resurseffektivisering

Med mångårig erfarenhet kan vi ta fram högkvalitativ teknisk information snabbt och effektivt, och era konstruktörer kan ägna sin tid åt det de är bäst på - att konstruera.

Användarperspektiv

Som utomstående ser vi er produkt med helt nya ögon. Vi kan därför lättare upptäcka de problem som användaren kan ställas inför.

Målgruppsanpassning

Med en gedigen erfarenhet av målgruppsanalys och målgruppsanpassning kan vi säkerställa att ert material utformas och distribueras på ett optimalt sätt.

Juridik
Lagenlighet

Vi är väl insatta i gällande lagar, och det material vi tar fram följer alla tillämpliga direktiv.