Tech Info - med passion för kontroll

Rutinerad specialistkunskap

Tech Info är ett teknikkonsultföretag som drivs av Stefan Grahn, utbildad automationsingenjör med över 20 års erfarenhet av teknisk dokumentation, varav 17 inom kärnkraftsindustrin.

Stefan är van att söka information i olika direktiv och regelverk och har dessutom stor erfarenhet av anläggningsdokumentation. Dokumentationsuppdrag inom el, instrument, mek och bygg har givit en bred teknisk erfarenhet.

 

Tech Info erbjuder specialistkunskap inom analyser och utvärderingar, dokumentsamordning, kontrolldokumentation (QC), kravhantering och instruktioner.

 

Vi uppdaterar dokumentationen i de system ni använder, eller ger förslag på nya användarvänliga och kostnadseffektiva system för er verksamhet. Det kan handla om allt från ett upplägg för mappning av dokumentationen till ett större dokumentationssystem.

Om Tech Info

CE märkningar och bruksanvisningar

Vi har erfarenhet av vilka krav och standarder som gäller och hjälper dig systematiskt att ta fram det du behöver för att kunna CE-märka dina produkter. Vi hjälper dig med manualer, bruksanvisningar och nya produktblad!


Använder du många mallar? Skriver du nya bruksanvisningar till varje kund? Det lönar sig för det mesta att satsa på ett innehållshanteringssystem. Fördelen med detta är att man då återanvänder mycket av textmassan i moduler och på så sätt bara behöver skriva grundtexten en gång.

 

Tech Info kan dessutom erbjuda språkkonsulttjänster som t.ex korrekturläsning, språkgranskning och textredigering, allt för att göra informationen pedagogiskt lättläst och förståelig för användaren.