Teknikinformation – OLD

Vad är teknikinformation?

Begreppet teknikinformation omfattar allt från produktblad, bruksanvisningar och monterings-/installationsanvisningar till service- och underhållsanvisningar och eftermarknadsinformation. Miniminivån på teknikinformationen regleras av lagkrav.

Teknikinformation kan idag distribueras på många olika sätt, exempelvis i tryckt form, on-line eller som en integrerad del av den tekniska produkten. Både valet av distributionskanal och komplexiteten hos materialet bör anpassas efter målgruppen.

Vad gör en teknikinformatör?

En professionell teknikinformatör har ett brett kunnande inom såväl teknik som språk och pedagogik. Teknikinformatören kan vanligen erbjuda teknikföretag hjälp med:

 • språkliga frågor
 • textframställning, projektledning och arbetsprocesser
 • målgruppsanpassning och informationsdesign
 • val och införande av dokumentationslösningar, samt bidra med verktygskompetens
 • applicering av företagets grafiska profil på den tekniska informationen
 • att säkerställa att företagets varumärken efterlevs i den tekniska informationen
 • framställning av företagsinterna termlistor
 • upphandling av ytterligare teknikinformationsrelaterade produkter och tjänster
 • kravanalyser, samt metoder för kvalitetssäkring,  kvalitetskontroll och kvalitetsmätning

Tre skäl till att investera i bra teknikinformation

I takt med att produkters mjuka värden har blivit allt viktigare för kunden, har teknikinformationen utvecklats från ”ett nödvändigt ont” till ett konkurrensmedel.
Väl utformad teknikinformation kan medföra stora fördelar för företaget:

 • Minskade kostnader för kundtjänst. Eventuella frågetecken kring produkten rätas ut redan i den medföljande dokumentationen.
 • Nöjdare kunder. Kunden får ett bättre första intryck av produkten, användarupplevelsen förhöjs och frustrationen över ”obegripliga” funktioner uteblir.
 • Optimerad användning av produkten. Risken för problem till följd av felanvändning av produkten minskar. Detta bidrar naturligtvis ytterligare till ökad kundnöjdhet och minskat tryck på kundtjänst.