Tjänster – OLD

Vad Tech Info erbjuder

Tech Info kan säkerställa att er tekniska dokumentation håller samma höga kvalitet som era produkter. Vi är specialister på analyser och utvärderingar, dokumentsamordning, kontrolldokumentation (QC), kravhantering och instruktioner.

Vi verkar i hela Sverige, och erbjuder hjälp med:

 • teknikinformation
 • instruktioner
 • bildbehandling
 • granskning
 • analys och utvärdering
 • koordinering
 • kravhantering
 • kontrolldokumentation
 • CE-märkning
 • produktfoto

Fyra skäl till att anlita Tech Info

Kanske skapar era konstruktörer idag all teknikinformation? Det finns mycket att vinna på att låta oss på Tech Info överta denna uppgift:

 • Resurseffektivisering. Tack vare mångårig erfarenhet av yrket kan vi ta fram högkvalitativ teknikinformation snabbt och effektivt. Samtidigt kan era konstruktörer ägna sin tid åt det de är bäst på: att konstruera.
 • Användarperspektiv. Som utomstående ser vi er produkt med helt nya ögon. Vi kan därför lättare upptäcka de problem som användaren kan ställas inför.
 • Målgruppsanpassning. Vi har gedigen erfarenhet av målgruppsanalys och målgruppsanpassning. Därmed kan vi säkerställa att ert material utformas och distribueras på det sätt som bäst passar användaren.
 • Lagenlighet. Vi är väl insatta i gällande lagar, och det material vi tar fram följer alla tillämpliga direktiv.

Verktygskompetens

Vi arbetar i de program ni önskar, och har god erfarenhet av:

 • Microsoft Office
 • Acrobat Professional
 • Adobe Photoshop
 • SplitVision med Adept XML-editor
 • Madcap Flare
 • FrameMaker
 • InDesign
 • AutoCAD
 • SAP